logo

Доверете се на опита...!

ЗА ФИРМА БГ

FIRMABG е специализирана в регистрацията и счетоводството на търговски дружества, ЕТ и юридически лица с нестопанска цел/фондации или сдружения/. Осигуряваме защита на интелектуалната собственост и авторските права на нашите клиенти, регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни.


Предлагаме и други услуги, свързани с Търговския регистър,като промени в обстоятелствата на вече регистрирани търговски дружества и ЕТ, смяна на адрес на управление, на управител, прехвърляне на дружествени дялове, увеличаване или намаляване на капитала и много други.


Екипът на FIRMABG включва експерти в сферата в международното данъчно планиране и предоставяне на пълна административни услуги както в България, така и в различни юрисдикции. Чрез нашия опит ще Ви дадем най-добрите съвети по отношение на всякакви запитвания от Ваша страна и ще Ви помогнем при избора за най-оптимално данъчно планиране на личните Ви или корпоративни финанси.


Във FIRMABG работим за намиране на оптимални решения, съответстващи на нуждите на вашия бизнес. Ние бихме могли да регистрираме фирма в избрана юрисдикция и да предоставим последващо административно и счетоводно обслужване.


Ние ще Ви сътрудничим с консултиране и осигуряване на готови компании от други юрисдикции, като Сейшелските острови, Малдивите, Белиз. Това са известни зони с преференциален данъчен режим, в които данъчните ставки са сведени до минимум.


Най-често целта за регистриране на офшорна фирма е оптимизация на дължимите данъци. С помощта на една правилно структурирана офшорна компания могат да се постигнат следните предимства: защита на собственост, анонимност и конфиденциалност, оптимизация на разходи, облекчени изисквания на отчетност и ниско ниво на бюрокрация.


FIRMABG разполага с дългогодишен опит в работа с неправителствени организации, регистрация на юридически лица с нестопанска цел /фондации или сдружения/.


Предоставяме счетоводни услуги и консултации, абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, публикуване на ГФО.
Извършваме консултации по изготвяне и сключване на търговски договори, кандидатстване и управление на европроекти.

Прочети

Регистрация на фирма в България


FirmaBG предлага регистрация на Вашата фирма или откриване на нейно представителство (клон) в България. Ние ще Ви консултираме и ще определим спрямо Вашите икономически потребности най-оптималната по българското законодателство правноорганизационна форма на Вашето дружество. Изготвяме дружествените договори, представляваме Ви в процедурата по регистрация на търговското дружество, откриваме фирмени банкови сметки в избрана от Вас банка, подаваме заявление до данъчните власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС, осигуряваме подходящо седалище за Вашата фирма.

ПрочетиКакви права и задължения имат съдружниците в ООД/ЕООД?


Когато учредявате дружество с ограничена отговорност, освен с основни елементи каквито са съдържанието на дружествения договор, законоустановения минимум на капитала, избора на управител, трябва да сте запознати и с правата и задълженията на съдружниците в ООД.

Правата можем да разделим основно на индивидуални и колективни. Ще разгледаме първо индивидуалните, които се поделят на имуществени и неимуществени.

ПрочетиПроцедура по публикуване на ГФО


Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър.

Кои са задължени да публикуват Годишен финансов отчет (ГФО)?Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД). Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Отчетите на тези дружества се публикуват в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание.

Прочети


Публикуване на годишен финансов отчет ГФО за 2015 г. в Търговски регистър - 60 лв. - с включени такси.


Счетоводни услуги цени, ЕООД, ООД, откриване фирма СОФИЯ, счетоводство Пловдив,Счетоводна кантора Варна Счетоводни услуги софия, промяна адрес на фирма, счетоводни кантори.Регистриране оод София, създаване фирма